Integrale klassieke yoga

Integrale klassieke yoga ( volgens de traditie van de Bihar school of  yoga)  is een holistische yoga vorm die de oude traditionele geschriften en yoga vertaald naar praktische toepassingen voor de moderne mens. Deze yoga traditie is een levende yogatraditie geïnspireerd door Swami Shivananda, Swami Satyananda, Swami Niranjananda  en Swami Satsangi van de Bihar school of yoga  in India. In India en over de hele wereld worden oude teksten vertaald en zijn ze omgezet voor modern gebruik . Verder wordt  er ook wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van yoga op lichaam , gezondheid en geest. Regelmatig zijn  er yoga bijscholingen of symposia of conventies  in Munger waar mensen van over de hele wereld samenkomen om te spreken, zich te inspireren en bezig te zijn met deze complete  yogavorm . Integrale yoga omvat zowel Hatha yoga ( voor een soepel lichaam en ontspanning), Bhakti yoga ( het zingen van mantra’s en kirtans), Jnana yoga ( meditatie en kennis voor het tot rust brengen van de mind), Raja yoga ( yoga filosofie), Karma yoga ( meditatief/ met aandacht je dagelijkse werk doen). als Kriya yoga . De traditie  kent een uitgebreid pakket van mogelijkheden om in de drukte van het dagelijkse bestaan praktische rustpunten te vinden en gezond en bewust te leven.

Een manier om  je  beste , creatiefste en gelukkige zelf te (ver)kennen